Archive for Marco Bogers

Getting teams done

Uw team bestaat uit competente professionals, maar toch loopt het niet lekker. Er is veel onduidelijkheid over wie wat oppakt, waardoor spanningen ontstaan. Kansen blijven liggen en de productiviteit is ver te zoeken. U bent op zoek naar een manier om uit deze vicieuze cirkel te komen. 'Getting Teams Done' introduceert de Holacracy®methode waarmee leidinggevenden, teamleiders, managers en zelfsturende professionals de teamproductiviteit naar een hoger niveau kunnen tillen. De methode leert u om de ontstane spanningen om te zetten in constructieve verandering. Heldere verwachtingen en verantwoordelijkheden, effectieve overleggen en duidelijke spelregels zijn daarbij essentieel. Holacracy gaat verder waar 'Getting Things Done' ophoudt! 'Getting Things Done' is een methode die u helpt om...