Browsed by
Tag: Apps

Android: issue with updating apps

Android: issue with updating apps

When you have an Android smartphone and get an error with code ‘RPC:S-5:AEC-0’ when updating your Apps, carry out the following steps to get it working again:

 1. Goto Settings > Apps > All > Google Play Store and press ‘Clear data’ and ‘Stop now’
 2. Goto Settings > Google (in the Account section) en select your e-mail adres. Choose ‘Remove Account’ from the menu.
 3. Still in Settings, add a Google account, choose existing and enter your e-mail address and password.

Now you should be able to update your Apps as usual.

Remark: On my Google Nexus device with Android version 4.1.2,  I got this error after clearing the data of the ‘Google Service Framework’.

How to install Apps on the SD card with Android 2.2 (Froyo) by default

How to install Apps on the SD card with Android 2.2 (Froyo) by default

Also constantly have the problem after installing a new app on your device that you get a warning that the memory is almost full and that for example you don’t receive any new e-mails anymore?

When you own a device with at least Android 2.2 (Froyo), here’s a road map to try to solve the problem. The idea is to setup the device in such a way that by default all Apps are being installed on the SD card instead of the internal memory.

Perform the following steps so your device will install Apps on the SD card instead of internal memory:

 1. Goto Settings -> Applications -> Development and tick the checkbox for ‘USB-debugging‘.
 2. Goto www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/ and download and install the Java SE JDK.
 3. Goto http://developer.android.com/sdk/ and download and install the Android SDK. Make sure that you select ‘USB Driver package’ during installation.
 4. Connect the device with a USB-cable to your PC. The operating system will now install the needed driver.
  Remark: only connect the cable and do not mount the device’s SD card to the PC.
 5. Open a command-prompt and goto the directory [android-sdk-dir]\platform-tools.
  Open command-prompt:  press Windows-key + R, type cmd and press Enter.
 6. Execute the following command to check if the connect device is recognized: adb devices.
  You should see some like this:
 7. Execute the following command: adb shell pm setInstallLocation 2. From now on the Apps get installed on the SD card by default.
 8. Untick the checkbox for ‘USB-debugging’ (see step 1)

Remarks:

 • If you want the Apps being installed in internal memory by default again, just execute the following command: adb shell pm setInstallLocation 0.
 • Keep in mind that not all Apps will run fine when they are installed in SD card. If an App also has Widgets, they probably will not work. Also Apps that install a service to regularly gets data will not work when installed on SD card.
Hoe installeer ik apps standaard op de SD kaart met Android 2.2 (Froyo)

Hoe installeer ik apps standaard op de SD kaart met Android 2.2 (Froyo)

Ook constant het probleem dat na het installeren van een nieuwe App de melding komt dat het geheugen vol is en dat daardoor bijvoorbeeld je e-mail niet meer binnenkomt op je Android telefoon?

Indien je in het bezit bent van minimaal Android 2.2 (Froyo), dan is hier een stappenplan om het probleem op te lossen. Het idee is om je telefoon zo in te stellen dat Apps standaard op de SD kaart worden geinstalleerd i.p.v. het interne geheugen.

Voer de volgende stappen uit om de telefoon de Apps standaard op de SD kaart te laten installeren:

 1. Ga naar Instellingen -> Applicaties -> Ontwikkeling en zet een vinkje bij ‘USB-foutopsporing
 2. Ga nu naar http://developer.android.com/sdk/ en download de Android SDK. Zorg ervoor dat ‘Usb Driver package’ wordt geselecteerd tijdens de installatie.
 3. Sluit de telefoon nu aan met de USB-kabel. Het besturingssysteem zal nu de benodigde driver installeren.
  Opmerking: alleen de kabel aanlsuiten en er niet voor kiezen om de telefoon te koppelen als schijfstation.
 4. Open een command-prompt and ga naar de directory [android-sdk-dir]\platform-tools.
 5. Voer het volgende command uit om na te gaan of de telefoon goed wordt herkend: adb devices.
  Je krijgt nu het serienummer van de telefoon te zien. Het nummer begint met een ‘H’.
 6. Voer nu het volgende commando uit: adb shell pm setInstallLocation 2. Vanaf nu worden de Apps standaard op de SD kaart geinstalleerd.
 7. Zet het vinkje bij ‘USB-foutopsporing’ (zie stap 1) weer uit.

Opmerkingen:

 • Wil je weer standaard de Apps op het interne geheugen geinstalleerd hebben, voer dan het volgende commando uit: adb shell pm setInstallLocation 0.
 • Houdt er rekening mee dat niet alle Apps goed draaien indien ze op de SD kaart zijn geinstalleerd. Indien je bijvoorbeeld widgets van een App gebruikt, is er een kans dat deze niet werken. Ook Apps die zichzelf als service installeren om bijvoorbeeld op gezette tijden een hun data op te halen kunnen wel eens niet meer werken indien ze op de SD kaart zijn geinstalleerd.

Applicaties die het niet (goed) doen indien geinstalleerd op SD kaart:

 • Dolphin Browser HD: Internetten niet meer mogelijk.
 • TweetDeck: Updates komen niet meer (automatisch) binnen