Browsed by
Tag: HTML

Disable context menu and text selection in browser

Disable context menu and text selection in browser

When you build websites you do not always want visitors to be able to use the context menu or to be able to select the text from the site. To disable the context menu add to following code to the <body> tag of your website:

[html]
<body oncontextmenu=’return false’>
[/html]

To disable text selecting, add the following code to the <body> tag:

[html]
<body ondragstart=’return false’ onselectstart=’return false’>
[/html]

Take into consideration that not all browsers support these features.

Contextmenu en tekst selectie niet toestaan op webiste

Contextmenu en tekst selectie niet toestaan op webiste

Wil je niet toestaan dat een bezoeker van je site de op de site gebruikte plaatjes kan opslaan, dan is een eerste snelle oplossing het uitschakelen van het contextmenu (rechter muisknop menu).

Je moet hiervoor de volgende code opnemen in de <body> tag: <body oncontextmenu=’return false’>

Wil ook niet hebben dat de bezoeker teksten kan kopiëren, dan kun je de volgende code opnemen in de <body> tag: <body ondragstart=’return false’ onselectstart=’return false’>

Houdt er wel rekening mee dat dit misschien niet bij alle browsers werkt.