Browsed by
Tag: MS Windows

Automatically check disk for errors the next time the computer is restarted

Automatically check disk for errors the next time the computer is restarted

chkdskIf you want to check your disk for errors you can use chkdsk, but chkdsk doesn’t have an option to schedule the check, so the check is performed on start-up.

With the utility fsutil, it is possible to schedule the check. Run the following command (as administrator), to schedule a check on start-up: fsutil dirty set d:

Reboot the computer after executing this command and the set drive will be checked on start-up.

See what process is using a TCP port

See what process is using a TCP port

In some cases you want to know which process is using a certain TCP port. By running the following command can determine which process is using which port:

[text]

netstat -a -n -o

[/text]

You will see an output like this:

[text highlight=”16″]
Active Connections

Proto Local Address Foreign Address State PID
TCP 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:81 0.0.0.0:0 LISTENING 11464
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 844
TCP 0.0.0.0:443 0.0.0.0:0 LISTENING 2620
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:554 0.0.0.0:0 LISTENING 5124
TCP 0.0.0.0:902 0.0.0.0:0 LISTENING 3396
TCP 0.0.0.0:912 0.0.0.0:0 LISTENING 3396
TCP 0.0.0.0:2103 0.0.0.0:0 LISTENING 2220
TCP 0.0.0.0:2105 0.0.0.0:0 LISTENING 2220
TCP 0.0.0.0:2107 0.0.0.0:0 LISTENING 2220
TCP 0.0.0.0:2869 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:0 LISTENING 10232
TCP 0.0.0.0:3389 0.0.0.0:0 LISTENING 1408
TCP 0.0.0.0:5050 0.0.0.0:0 LISTENING 12904
TCP 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:0 LISTENING 4
[/text]

If for example you are looking for the process that is using port 3306, than in this example this would be the process with PID 10232. By using the Windows Task Manager you could find the process using this port.

Another way to find the process would be using the tasklist command:
[text]
tasklist /svc /FI “PID eq 10232″
[/text]

The result of this command tells us that the MySQL daemon is using port 3306:

[text highlight=”3″]
Image Name PID Services
========================= ======== ==============
mysqld.exe 10232 asterix
[/text]

When you do a lot of these port searches, you can always create a script like this:

[text highlight=”8,16”]
@echo off

REM Check arguments
if (%1) == () goto usage

REM Find the process using the given port
set pid=
netstat -a -n -o | findstr %1 > port.txt
for /F “tokens=5” %%a in (port.txt) do set pid=%%a
del port.txt

REM Check if a process was found using the given port
if (%pid%) == () goto notfound

REM Show the process using the given port
tasklist /svc /FI “PID eq %pid%”
goto end

:usage
REM Show usage message
echo.
echo USAGE: %0 [port]
echo.
goto end

:notfound
REM Given port is not in use
echo.
echo Port %1 is not used
echo.
goto end

:end
[/text]

Quickly access the command prompt

Quickly access the command prompt

As a programmer you sometimes need to use the command-line and start some command from a certain directory. This little registry hack show you how you can easily add a menu item to the context menu of Windows Explorer. These are the actions to take:

 1. Start the Registry Editor (regedit)
 2. Add the following key: HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Command.
  Change the (default) value to ‘Command prompt’.
 3. Add the following key: HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Command\command.
  Change the (default) value to ‘cmd.exe /k “cd /d %L”‘

This works for MS Windows Xp and newer versions of MS Window.

Windows 7 snelstart balk instellen

Windows 7 snelstart balk instellen

In Windows 7 is het niet meer standaard mogelijk om de snelstart balk in te stellen. Dit betekend niet dat deze er niet meer is. Met de volgende stappen is deze eenvoudig weer te gebruiken:

 1. Klik met rechter muisknop op de taakbalk
 2. Kies in het werkbalk menu voor nieuwe werkbalk
 3. Kies in het dan volgende scherm de map: %SystemDrive%\Users\%username%\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\

De snelstart balk wordt nu getoond in de taakbalk. Door de taakbalk los te koppelen (rechter muisknop / taakbalk losmaken) kun je de snelstart balk verplaatsen. Met rechter muisknop klikken op de snelstart balk geeft de mogelijkheid om de tekst labels en titel bij de balk uit of aan te zetten.

Microsoft: Maak back-up voor Windows 7 SP1

Microsoft: Maak back-up voor Windows 7 SP1

Wie Service Pack 1 voor Windows 7 wil installeren, moet eerst een back-up maken en de computer op malware scannen, zo waarschuwt Microsoft. De softwaregigant is vandaag onder een select gezelschap begonnen met de uitrol van SP1 voor Windows 7 en Server 2008. MSDN en TechNet abonnees alsmede Volume License klanten kunnen nu al de mega-update downloaden. Volgende week verschijnt de download ook voor de overige Windows 7-gebruikers.

Wie een enkele installatie wil updaten krijgt van Microsoft het advies om Windows Update te gebruiken in plaats van het losse installatiebestand te downloaden. “Windows Update biedt de beste installatie ervaring voor je”, zegt Brandon LeBlanc. Hij benadrukt gebruikers om hun computer voor installatie van het Service Pack op malware te controleren. “Dit is superbelangrijk, als je pc besmet is, kan dit de installatie van SP1 beïnvloeden, alsmede toekomstige updates voor je machine.”

Snel bij opdrachtregel

Snel bij opdrachtregel

Om snel een command-prompt op te kunnen vragen via de windows verkenner en er voor te zorgen dat je ook direct in de juiste directory staat, kan de volgende wijziging in de registry worden gemaakt:

 1. Voeg de volgende key toe:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Command
  .
  Verander de (default) waarde in ‘Command prompt‘.
 2. Voeg de volgende key toe:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Command\command
  .
  Verander de (default) waarde in ‘cmd.exe /k “cd %L”

Na deze wijziging moet het rechter muisknop menu in de windows verkenner zijn uitgebreid met de optie ‘Command prompt’.
Indien deze niet direct aanwezig is, dan moet eerste de computer opnieuw worden opgestart.

Drive mapping probleem: Not enough server storage is available to process this command

Drive mapping probleem: Not enough server storage is available to process this command

Ook wel eens meegemaakt dat je bij het aanmaken van een drive mapping de foutmelding ‘Not enough server storage is available to process this command’ komt.
Om dit op te lossen moet je een netwerk instelling aanpassen.

Je moet de waarde van ‘IRPStackSize’ in de registry aanpassen. Volg hiervoor onderstaande stappen:

 1. Klik op Start, klik op Run, type regedit, en klik op OK.
 2. Zoek op de volgende registry subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
  Indien de enrty ‘IRPStackSize’ niet voorkomt in deze subkey, volg dan eerst de volgende stappen:
  a. Klik op Edit, kies New, klik dan op DWORD Value.
  b. Type IRPStackSize, druk op ENTER.
  Let op: Type IRPStackSize precies zoals aangegeven. De naam is case sensitive.
 3. Klik op IRPStackSize, kies Edit, en kies dan Modify.
 4. In de Data Value invoer, voer je een grotere waarde in, en klik dan op OK.
  Opmerking: Waardes mogen liggen tussen 0x1 en 0xC. Deze waarden komen overeen met een decimale waarde van 1 t/m 12.

Als het probleem nog steeds voorkomt, verhoog dan de waarde van IRPStackSize opnieuw.

Aanvullende informatie:

 • http://support.microsoft.com/kb/106167
 • Er wordt gezegt dat de waarde tot maximaal 50 (decimaal) kan. Soms werkt de waarde 12 ook nog niet.
 • Installatie van Windows XP SP3 zou het probleem ook moeten oplossen
 • Ik heb zelf gehad dat het probleem optrad nadat VMWare Workstation was geinstalleerd.
  Heb daarna de waarde op 25 (0x19) gezet en het probleem was verholpen.
Zip folder weergave uitschakelen

Zip folder weergave uitschakelen

Vindt je dat ook zo irritant dat er in de Windows Explorer in de treeview bij elke directory de zip files worden getoond. Indien je hier vanaf wilt, dan kan dat door het volgende command uit te voeren: regsvr32 /u %windir%\system32\zipfldr.dll. Inschakelen gaat met: regsvr32 %windir%\system32\zipfldr.dll

Site update

Site update

Vandaag maar eens weer begonnen met het bijwerken van deze site. Heb er de laatste tijd veel te weinig tijd in gestopt. Ik ben van plan om op deze site de blog wat vaker bij te werken. Het zal dan vooral gaan over technische onderwerpen (windows, wordpress, etc). Voor de onderwerpen met een wat hogere fun factor kun je terecht op mijn weblog ‘Even Jesters Cry‘.