Browsed by
Tag: Registry

Quickly access the command prompt

Quickly access the command prompt

As a programmer you sometimes need to use the command-line and start some command from a certain directory. This little registry hack show you how you can easily add a menu item to the context menu of Windows Explorer. These are the actions to take:

 1. Start the Registry Editor (regedit)
 2. Add the following key: HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Command.
  Change the (default) value to ‘Command prompt’.
 3. Add the following key: HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Command\command.
  Change the (default) value to ‘cmd.exe /k “cd /d %L”‘

This works for MS Windows Xp and newer versions of MS Window.

Drive mapping probleem: Not enough server storage is available to process this command

Drive mapping probleem: Not enough server storage is available to process this command

Ook wel eens meegemaakt dat je bij het aanmaken van een drive mapping de foutmelding ‘Not enough server storage is available to process this command’ komt.
Om dit op te lossen moet je een netwerk instelling aanpassen.

Je moet de waarde van ‘IRPStackSize’ in de registry aanpassen. Volg hiervoor onderstaande stappen:

 1. Klik op Start, klik op Run, type regedit, en klik op OK.
 2. Zoek op de volgende registry subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
  Indien de enrty ‘IRPStackSize’ niet voorkomt in deze subkey, volg dan eerst de volgende stappen:
  a. Klik op Edit, kies New, klik dan op DWORD Value.
  b. Type IRPStackSize, druk op ENTER.
  Let op: Type IRPStackSize precies zoals aangegeven. De naam is case sensitive.
 3. Klik op IRPStackSize, kies Edit, en kies dan Modify.
 4. In de Data Value invoer, voer je een grotere waarde in, en klik dan op OK.
  Opmerking: Waardes mogen liggen tussen 0x1 en 0xC. Deze waarden komen overeen met een decimale waarde van 1 t/m 12.

Als het probleem nog steeds voorkomt, verhoog dan de waarde van IRPStackSize opnieuw.

Aanvullende informatie:

 • http://support.microsoft.com/kb/106167
 • Er wordt gezegt dat de waarde tot maximaal 50 (decimaal) kan. Soms werkt de waarde 12 ook nog niet.
 • Installatie van Windows XP SP3 zou het probleem ook moeten oplossen
 • Ik heb zelf gehad dat het probleem optrad nadat VMWare Workstation was geinstalleerd.
  Heb daarna de waarde op 25 (0x19) gezet en het probleem was verholpen.